Profylaxia

Odstraňovanie zubného kameňa

Skupina výrobkov č. 1: Vel´mi kvalitné koncovky  UOZK
kompatibilné s odstraňovačmi zubného kameňa typu KaVo® Sonicflex®

Produkt Opis Použitie Obrázok
GK1

Univerzálna, so sprejom, na bežné odstraňovanie
zubného kameňa

Na odstraňovanie zubného kameňa
vo všetkých kvadrantoch

GK1.jpg
GK2 Na odstraňovanie zubného kameňa
vo všetkých kvadrantoch
GK2.jpg

KaVo® Sonicflex® je registrovaná ochranná známka firmy KaVo

 

Skupina výrobkov č.2: Veľmi kvalitné koncovky UOZK – kompatibilné s
odstraňovačmi zubného kameňa
KaVo® Sonosoft/Lux® a Piezolux®

Produkt Opis Použitie Obrázok
GC1

"Perio"

Na odstraňovanie zubného kameňa GC1.jpg
GC2 "Kosák"

Na odstraňovanie zubného kameňa

GC2.jpg

KaVo® Sonosoft/Lux® a Piezolux® sú registrované ochranné známky firmy KaVoSkupina výrobkov č.3: Veľmi kvalitné koncovky UOZK – kompatibilné s
odstraňovačmi zubného kameňa
Sirona®

Produkt Opis Použitie Obrázok
GS1
Univerzálna, so sprejom,
shora zaoblená, odspodu sploštelá.
Rovná a zahrotená.

Na odstraňovanie zubného kameňa
vo všetkých kvadrantoch

GS1.jpg
GS4 Univerzálna, so sprejom, sploštelá
a zahrotená

Na odstraňovanie zubného kameňa
vo všetkých kvadrantoch

GS4.jpg
GS5

Univerzálna, so sprejom, shora zaoblená,
odspodu sploštelá,  oveľa dlhšia
a ostrejšia ako GS1

Na odstraňovanie zubného kameňa
vo všetkých kvadrantoch

GS5.jpg

Sirona® je registrovaná ochranná známka firmy Sirona

 

Skupina výrobkov č.4: Veľmi kvalitné koncovky UOZK – kompatibilné s odstraňovačmi zubného
kameňa typu
Satelec® a NSK®

Produkt Opis Použitie Obrázok
GD1

Univerzálna, so sprejom, shora zaoblená,
odspodu sploštelá. Rovná a zahrotená.

Na odstraňovanie zubného kameňa
vo všetkých kvadrantoch

GD1.jpg
GD5

Univerzálna, so sprejom, shora zaoblená,
odspodu sploštelá, oveľa dlhšia
a ostrejšia ako GD1

Na odstraňovanie zubného kameňa
vo všetkých kvadrantoch

GD5.jpg

Satelec® a NSK® sú registrované ochranné známky firiem Satelec a NSK

 

Skupina výrobkov č.5: Veľmi kvalitné koncovky UOZK – kompatibilné s  
odstraňovačmi zubného kameňa typu
EMS®

Produkt Opis Použitie Obrázok
G1
Na odstraňovanie zubného kameňa
vo všetkých kvadrantoch
Na odstraňovanie zubného kameňa
vo všetkých kvadrantoch
G1.jpg
G4 Univerzálna, so sprejom,
sploštelá a zahrotená.
Na odstraňovanie zubného kameňa
vo všetkých kvadrantoch
G4A.0.jpg

EMS® je registrovaná ochranná známka firmy EMS

 

Skupina výrobkov č.6: Veľmi kvalitné koncovky UOZK – kompatibilné s
odstraňovačmi zubného kameňa
AMDENT ®

Produkt Opis Použitie Obrázok
A1

 


A1.jpg
A2


A2.jpg

AMDENT® je registrovaná ochranná známka firmy AMDENT